slide1 slide3 banner2

Активности друштва - Млади у борби против рака

Издавачка делатност - Преузмите часопис "Рак - спречити, открити, лечити"

komunikacija

Друштво Србије за борбу против рака у склопу својих активности спроводи и едукацију стручњака у здравственим установама у Србији. Једна од тема је комуникација између здравствених радника и пацијената. Порука је следећа: добром комуникацијом стиче се поверење пацијента и породице, успоставља сарадња, подстиче мотивација за активно учешће у лечењу и опоравку и успоставља партнерски однос стручњака и пацијената.

 

У оквиру програма активности Друштва Србије за борбу против рака се обавља и едукација стручњака у здравственим установама у Србији. На иницијативу чланова Радне групе за подршку пацијентима при Институту за онкологију и радиологију Србије (ИОРС) у Београду, у програм едукације је уведено и предавање на тему: „Психосоцијална подршка онколошким пацијентима” од 2013.године.

Предавање је акредитовано од стране стручно- научног Савета српског лекарског друштва и до сада је ова тема представљена стручњацима Дома здравља „Симо Милошевић” у Београду као и домовима здравља у Чачку, Сопоту, Мионици, Панчеву и Кладову. Учесници на стручним састанцима су били здравствени радници и здравствени сарадници.

Анализом евалуационих листова са предавања у наведеним установама се добио увид у задовољство учесника избором теме, излагањем предавача, садржајем добијених информација и увид у укупну оцену стручног састанка. Потребу и корисност одабране теме за стручни састанак здравствених радника и здравствених сарадника у Србији, је потврдило њихово задовољство које је вредновано са врло добром и одличном оценом.

Циљеви предавања су били:

  • повећати знање учесника стручног састанка о специфичном приступу особама оболелим од малигних болести,
  • повећати разумевање учесника о специфичним потребама пацијената и породице за комуникацијом, информисањем, едукацијом и психосоцијалном подршком,
  • упознати учеснике са искуством и резултатима истраживања ове области у ИОРС-у.

Очекивани исход предавања је био:

  • стицање знања учесника о природи информисања и едукације оболелих од малигне болести,
  • стицање вештине правилне комуникације са онколошким пацијентима,
  • оспособљавање учесника да прихвате партнерски однос са пацијентима,
  • стицање увида у ниво остварења савременог приступа онколошким пацијентима у Институту (ИОРС).

Садржај   предавања обухвата кратак осврт на развој и примену психосоцијалне подршке онколошким пацијентима у свету и у нашој земљи, наводе се потенцијалне последице болести и лечења на све области живота оболеле особе, истиче се и образлаже потреба за суптилнијим приступом онколошким пацијентима у односу на оболеле од других хроничних болести.

„Ако лечење започиње осмехом, а лекара многи сматрају за лек“ (К.Катинић, Р. Грегурек), онда је јасно зашто је у излагању било важно да се истакне да је правилна комуникација са онколошким пацијентима прва терапеутска интервенција у онкологији.

Добром   комуникацијом се стиче поверење пацијента и породице, успоставља сарадња, подстиче мотивација за активно учешће у лечењу и опоравку и успоставља партнерски однос стручњака и пацијената.

У предавању је посебно истакнут значај едукације пацијената чија суштина је у процесу учења којим се утиче на отклањање заблуда о болести и лечењу, на промене погрешних ставова и односа према болести, лечењу, окружењу и новонасталој ситуацији. Учењем се може променити понашање, а некада и цео систем вредности оболеле особе. Едукација је важан извор подршке пацијентима у јачању способности суочавања, превазилажења и прилагодјавања на новонасталу ситуацију, доприноси спречавању инвалидности и ситуације хендикепа и побољшава квалитет живота у датим околностима.

У Институту за онкологију и радиологију Србије се примењује тимски приступ у задовољавању едукативних и психосоцијалних аспеката онколошког лечења, на организован, планиран и континуиран начин као интегрални део онколошког лечења.

Наша свакодневна пракса током 15 година и резултати истраживања о утицају едукације пацијената на различите аспекте живота оболелих потврдјују да добра комуникација и едукација пацијената и породице унапредјују партнерски однос са стручњацима на обострано задовољство, пацијенти имају осећање контроле над својом ситуацијом, бољи квалитет живота, а стручњаци веће професионално задовољство.

У Чачку су предавању присуствовали и пацијенти. Велико интересовање за ову тему су исказали и представници локалних медија РТВ Чачак, као и РТВ Кладово. Приказ предавања и разговора са предавачем о подршци као саставним делом онколошког лечења на локалној телевизији је био важан, да би се што више оболелих, чланова њихових породица, али и шира јавност у Србији упознали са значајем психосоцијалне подршке, а послата је и порука о томе, који су прави стручни извори за њено добијање.

Др сц. Ана Ђурђевић,   клинички дефектолог

 

Отворени телефон

 

Исхрана оболелих од рака

 

Часопис "РАК"

 

Самопреглед дојке