slide1 slide3 banner2

Активности друштва - Млади у борби против рака

Издавачка делатност - Преузмите часопис "Рак - спречити, открити, лечити"

Обавештавамо Вас да и даље нема нових информација о предавањима из области превентиве и онкологије која је требало да се одрже током октобра и новембра 2013. године. Ова предавања Друштво организује сваке године у сарадњи са домовима здравља али су ове године одложена због немогућности реализације плана рада Друштва. О свим изменама ћемо Вас накнадно обавестити.

У претодних неколико година, у сарадњи са домовима здравља су одржана следећа предавања

(предавања су од 2011. године акредитована од стране Здравственог савета Србије):

Дом здрављa

Барајево

Епидемиологија, превенција, рано отркивање и лечење рака дојке Др Јелена Шашић /2008/
Примарна и секундарна превенција рака грлићамат – Мр.сци мед. Др Ана Јовићевић /2009./
Превенција и рана дијагностика малигнихБолести Асс. др мед.сци Весна Плешинац /2010./
Рак простате-превенција и лечење асс др мед Марина Никитовић /2011/
Превенција и рана дијагностика рака дојке -прим др Момчило Инић /2012/
 

Бор

 

Карцином грлића материце, епидемиологија превенција и лечење Др Славица Зорановић /2008/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дојке – Прим. мр. сц мед. Др Љиљана Стаматовић/2009/
Епидемиологија, превенција и лечење рака дебелог црева Др сци мед. Зорица Томашевић /2010./
Епидемиологија,дијагностика и лечење малигних болести код старијих особа мр сц мед Мирослав Креачић,/2011/
Рано откривање рака дојке -Прим др Ђорђе Вукотић /2012/
 

 

Ваљево

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дојке – Др Љиљана Стаматовић/2006/
Могућност раног откривања и лечења карци нома гинеколошке регије-Др Милеуснић /2007/
Рак плућа – дијагностика и терапија Проф. др Драгица Пешут /2008/
Диференцијална дијагноза увећаних перифе рних лимфних жлезда – Мр.сци мед. Др Ненад Милановић /2009/
Рак простате – дијагностика и лечење Др Сузана Матковић /2010./
Рак дебелог црева, дијагностика и лечење – Др М. Коцић /2011 /
Остеосарком код одраслих- Др Душан Ристић /2012/
 

Вождовац

 

Епидемиологија, превенција и лечење карци нома плућа – Др Радосављевић /2004/
Епидемиологија, превенција и лечење карци нома дојке - Др Љиљана Стаматовић /2005/
Малигни меланом – превенција и лечење Др Миомир Шашић /2006/
Епидемиологија, дијагностика и лечење малигних болести код старијих особа - Др Креачић /2007/
Карцином гркљана-превенција и лечење Др Наташа Јовановић /2008/
Епидемиологија, превенција и лечење рака грлића материце – Проф.др Весна Кесић/2009/
Рак простате – превенција и лечење Проф. др љиљана Радошевић-Јелић /2010/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома дебелог црева -прим др сц мед Зорива Томашевић /2011/
Дијагностика и лечење рака плућа - Прим др сц мед Даворин Радосављевић /2012/
 

Врање

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дојке Др Љиљана Стаматовић /2008/
Карцином колоректума фактори ризика, рано откривање, стадирање и терапија Н.С. прим. Др сци мед. Иван Попов /2009/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дебелог црева Др Милан Прекајски /2010./
Епидемиологија-превенција,дијагностика и лечење рака плућа данас проф др Гордана Радосављевић Ашић/2011/
Лимфаденопатије-увећани лимфни чворови - др Здравко Ждрале /2012/
 

Врачар

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дојке - Др Инић /2004/
Mеланом коже – превенција и лечењe Др И. Марковић /2005/
Епидемиологија, превенција и лечење kaрцинома јајника – Др сц.мед. Свестислав Јелић /2006/
Рак простате – превенција и лечење Проф.др Љ.Радошевић-Јелић /2007/
Карцином колоректума фактори ризика, рано откривање, стадирање и терапија Мр.др сци Попов /2008/
Епидемиологија, дијагностика и лечење Малигних болести код старијих особа Мр. сц. Мед.Др Мирослав Креачић /2009/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома плућа Др сци мед. Даворин Радосављевић /2010/
Карцином гркљана-превенција и лечење -Прим др Наташа Јовановић Корда/2011/
Малигни меланом - др Миомир Шашић /2012/
 

Гроцка

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дојке - Прим. др сци. мед. Момчило Инић /2008/
Могућност раног откривања и лечења карцинома гинеколошке регије - Др.сци мед. Душан Милеуснић/2009/
Превенција и рана дијагностика малигних болести - Мр. сци мед. Ана Јовићевић /2010./
Рк простате, дојагностика и лечење – Др Ката Дабић /2011 /
Диференцијална дијагноза увећаних периферних лимфних жлезди –Прим. др сци.мед. Ненад Милановић /2012/
 

Звездара

 

Рак дојке – примарна и секундарна пре венција – Проф.др Ивана Голубичић /2004/
Малигни меланом – Др Миомир Шашић /2005/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома грлића материце – Др Соња Ступар /2006/
Епидемиологија,превенција и лечење рака дебелог црева – Др Зорица Томашевић /2007/
Карцином простате – превенцијаи лечење Проф. др Љ.Радошевић-Јелић /2008/
Рак плућа – дијагностика и лечење – Др Ана Бланка /2009/
Епидемиологија, дијагностика и лечење mалигних болести код старијих особа - Мр сц.мед Др Мирослав Креачић /2010./
Превенција и рана дијагностика малигних болести -Прим др Момчило Инић/2011/
Ургентна стања у онкологији - проф др Љиљана Радошевић-Јелић /2012/
 

Земун

 

Рак простате – Проф.др Љиљана Радошевић Јелић /2005/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома грлића материце – Др Марјанов /2006/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома дојке – Прим Др Момчило Инић /2007/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома дебелог црева /2008/ Др Зорица Томашевић
Малигни меланом – превенција и лечење - Проф. др Радан Џодић /2009/
Диференцијална дијагноза увећаних периферних лимфних жлезда –прим др Ненад Милановић /2010/
Карцином плућа-дијагностика и лечење - др сц мед Даворин Радосављевић/2011/
Превенција и скрининг малигних болести - мр сц мед др Ана Јовићевић /2012/
 

Кладово

 

Карцином ларинкса лечење и превенција Др Наташа Јовановић Корда/2004/
Нежељени ефекти стандардне хемиотерапије код карцинома дојке – Др Ждрале Ждрале /2005/
Превентива и рана дијагностика малигних обољења – Др Невен Јокић /2006/
Благовремено откривање злоћудног тумора дојке – Др Ђорђе Вукотић /2007/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома оваријума НС Др сци.мед. Светислав Јелић /2008/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дебелог црева – Мр. сци мед.Др Здравко Ждрале/2009/
Рак плућа – дијагностика и лечење Др Гордана Глигоријевић /2010./
Превенција и рана дијагностика малигних болести -прим др сци мед Милан Прекајски /2011
Рак дојке- дијагностика и лечење- Прим др Жељко Ковач /2012/
 

Крагујевац

 

Превентива и рана дијагностика малигних обољења – Др Невен Јокић /2004/
Карцином ларинкса – лечење и превенција Др Наташа Јовановић Корда /2005/
Благовремено откривање злоћудног тумора дојке – Др Ђорђе Вукотић /2006/
Епидемиологија, превенција и лечење карц. гин. регије – Др Славица Зорановић /2007/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома плућа Др сци.мед. Даворин Радосављевић /2008/
Лимфаденопатије- увећани лимфни чворови Проф. др Биљана Михаљевић /2009/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома дебелог црева Прим Др Здравко Ждрале /2010./
/2011 Др Матковић, НИЈЕ ОДРЖАНО /
Симптоматска терапија код онколошких пацијената- Др Сунчица Даговић
 

Краљево

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дојке – Мр сци.мед.др Љиљана Стаматовић /2004/
Превентива и рана дијагностика малигних обољења – Др Невен Јокић /2005/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дебелог црева–Др Здравко Ждрале /2006
Епидемиологија,превенција и лечење каринома плућа – Прим Др сци.мед. Даворин Радосављевић /2007/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома грлића материце -Др Иванка Марјанов /2008/
Карцином простате – превенција и лечење -Мр.сци мед. Др Ката Дабић – Станковић/2009/
Малигни меланом, фактори ризика, клиничка слика, диференцијална дијагноза и лечење Асс. мр сци мед. Иван Марковић /2010./
Рано откривање рака дојке - Прим др Ђорђе Вукотић /2011/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома дебелог црева - прим др сц мед Зорица Томашевић /2012/
 

Крушевац

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дојке Др Сузана Васовић /2008/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома гинеколошке регије-Др Зорановић Славица/2009/
Превенција и рана дијагностика малигних болести - Н.С. др мед.сци Милан Прекајски /2010./
Рак грлљана, дијагностика и леење – Прим др Наташа Јовановић Корда /2011 /
Епидемиологија-превенција,дијагностика и лечење рака плућа данас - проф др Гордана Радосављевић Ашић /2012/
 

Лазаревац

 

Епидемиологија и лечење карцинома дојке - Мр сци.мед. Др Сузана Васовић /2006/
Примена радиотерапије у комплексном лечењу рака дојке– Др Јелена Шашић /2007/
Превенција рака дојке – Мр сци.мед.др Ана Јовићевић-Бекић /2008/
Могућност раног откривања и лечења гинеколошке регије – Др Љиљана Рудан /2009/
Рак плућа – дијагностика лечење - Проф. др Драгица Пешут /2010./
/2011/
 

Лесковац

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дојке – Мр сци.мед. Др Сузана Васовић /2004/
Епидемиологија, дијагностика и лечење мали гних болести код старијих особа - Мр сци.мед. дрМирослав Креачић /2005/
Карцином дебелог црева – Прим .Др Миомир Коцић /2006/
Карцином простате – превенција и лечење - Др Ката Дабић /2007/
Превенција и лечење малигне болести гинеколошке локализације -Др Љиљана Рудан /2008/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома плућа- Др сци мед. Даворин Радосављевић /2009/
Благовремено откривање злоћудног тумора дојке - Др Ђорђе Вукотић /2010./
Превентива и рано откривање тумора коже - Прим др Невен Јокић /2011/
Хирушко лечење онкогеријатриских пацијената- Др Стеван Јокић /2012/
 

Лозница

 

Карцином дојке и грлића материце, најчешћи малигноми у женској популацији- Др Зорановић/2006/
Метастатски карцином простате – Др Бабовић /2007/
Карцином плућа, дијагностика и лечење - Проф.др Гордана Радосављевић-Ашић /2008/
Малигни меланом, фактори ризика, клиничка слика, диференцијална дијагноза и лечење - Асс. мр. сци мед. Др Иван Марковић /2009/
Епидемиологија, превенција рано откривање и лечење рака дојке - Др Јелена Шашић /2010./
Епидемиологија,дијагностика и лечење карцинома дебелог црева -мр сц др Здравко Ждрале /2011/
Дијагностика и лечење рака простате - Др Ката Дабић Станковић /2012/
 

Младеновац

 

Рак дојке – примарна и секундарна превенција Др Жељко Ковач /2008/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома грлића материце- Мр.сци мед.Др Иванка Марјанов/2009/
Малигни меланом – превенција и лечење - Н.С. др сци мед. Миомир Шашић /2010./
Превенција и рана дијагностика малигних болести - прим др сци мед Милан Прекајски /2011/
Рак плућа-спречити,открити,лечити - проф др Драгица Пешут /2012/
 

Неготин

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома грлића материце- Проф. др Весна Кесић /2008/
Благовремено откривање злоћудног тумора дојке – Др Ђорђе Вукотић/2009/
Рак дебелог црева – дијагностика и лечење - Прим. др Миомир Коцић /2010./
Мамлигни меланом, фактори ризика, клиничка слика и доференцијална дјагноза и лечење - Асс.др Иван Марковић /2011 /
Епидемиологија,дијагностика и лечење малигних болести код старијих особа - мр сц мед Мирослав Креачић /2012/
 

Ниш

 

Благовремено откривање злоћудног тумора дојке – Др Вукотић /2004/
Карцином дебелог црева – Др Коцић /2005/
Рак простате – превенција и лечење -Проф.др Љиљана Радошевић – Јелић /2006/
Превентива и рана дијагностика малигних обољења – Др Невен Јокић /2007/
Епидемиологија, превенција – скрининг и лечење карцинома материце Др Соња Ступар /2008/
Карцином плућа – дијагностика и лечење - Проф. др Гордана Радосављевић-Ашић/2009/
Лимфаденопатије – увећани лимфни чворови - Др Здравко Ждрале /2010./
Малигни меланом -Прим др Миомир Шашић /2011/
Фактори ризика за настанак рака- Др Кадивка Стевановић /2012/
 

Нови Београд

 

Рано откривање, превенција и лечење рака дојке – Др Јелена Шашић /2005/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома дебелог црева – Др Зорица Томашевић /2006/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома грлића материце – Др Ступар /2007
Малигни меланом – превенција и лечење Др Миомр Шашић /2008/
Рак простате – превенција и лечење – Проф. др Љиљана Радошевић-Јелић /2009/
Епидемиологија, превенција и лечење рака дојке Прим Др Љиљана Стаматовић /2010./
Рак плућа-спречити,открити,лечити - проф др Драгица Пешут /2011/
Епидемиологија,дијагностика и лечење малигних болести код старијих особа - мр сци мед Мирослав Креачић /2012/
 

Обрeновац

 

Благовремено откривање злоћудног тумора дојке – Др Вукотић /2005./
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома плућа – Др Радосављевић /2006/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома грлића материце –др Плешинац /2007/
Колоректални карцином – Др Миомир Коцић /2008/
Малигни меланом – превенција и лечење Др Миомир Шашић/2009/
Карцином простате – превенција и лечење Др Ката Дабић /2010./
Превенција ,рано откривање и скрининг малигних болести - мр сци мед др Ана Јовићевић /2011/
Дијагностика и лечење малигних болести штитасте жлезде - прим др Невен Јокић /2012/
 

Палилула

 

Меланом коже – превенција и лечење – Проф.др Џодић /2004/
Метастатски карцином простате – Др Бабовић /2005/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома дојке – Др М. Инић /2006/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома јајника – Др Светислав Јелић 2007/
Диференцијална дијагноза увећаних перифе рних лимфних жлезда Др Ненад Милановић /2008/
Превенција и рана дијагностика малигних болести – Др сци мед. Момчило Инић /2009/
Карцином плућа – дијагностика и лечење Проф. др Гордана Радосављевић-Ашић /2010/
Рак гркљана-превенција и лечење -Прим др Наташа Јовановић Корда/2011/
Епидемиологија, превенција и лечење рака дојке - Прим Мр сц мед др Љиљана Стаматовић /2012/
 

Панчево

 

Рак плућа код жена – Др Зоран Томашевић /2004/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дојке – Др М. Инић /2005/
Могућност раног откривања и лечења карцинома гинеколошке регије – Др Душан
Милеуснић /2006/
Малигни меланом – Др Миомир Шашић /2007/
Епидемиологија,дијагностика и лечење малигних болести код старијих особа Мр сц.мед.др Мирослав Креачић /2008/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дебелог црева – Н.С.прим.Др сц.мед. Зорица Томашевић /2009/
Рак гркљана – превенција и лечење Проф. др Антон Микић /2010./
Диференцијална дијагноза увећаних периферних лимфних жлезди - Прим др Ненад Миловановић /2011/
Превенција и скрининг малигних болести - мр сц мед др Ана Јовићевић /2012/
 

Прокупље

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома грлића материце – Др Марјанов 2004/
Савремена терапија колоректалног карцинома- Др Попов /2005/
Епидемиологија, превенција рака дојке и рака грлића материце – Мр.сци мед.др Ана Јовићевић/2006/
Диференцијална дијагноза увећаних периферних лимфних жлезда – Др Миловановић Ненад /2007/
Меланом коже, фактори ризика, клиничка слика, диференцијална дијагноза и лечење Др Иван Марковћ /2008/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома оваријума- Н.С.прим.др сци мед. Светислав Јелић /2009/
Превентива и рана дијагностика малигних обољења - Прим.др Невен Јокић /2010./
Епидемиологија-превенција,дијагностика и лечење рака плућа данас проф др Гордана Радосављевић Ашић /2011/
Рак дебелог црева – дијагностика и лечење - Др Миомир Коцић /2012/
 

Раковица

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома грлића материце – Др Ступар/2004/
Рак дојке - примарна и секундарна превенција Проф.др Голубичић /2005/
Рак плућа код жена – Др Зоран Томашевић /2006/
Карцином ларинкса,лечење и превенција Др Наташа Јовановић /2007/
Метастатски карцином простате Др Нада Бабовић /2008/
Колоректални карцином –Прим Др Миомир Коцић /2009/
Малигни меланом – превенција и лечење - Н.С. др сци мед. Миомир Шашић/2010/
Епидемиологија,дијагностика и лечење малигних болести код старијих особа - мр сц мед Мирослав Креачић,/2011/
 

Савски Венац

 

Малигни меланом – превенција и лечење Др М. Шашић /2004/
Диференцијална дијагноза увећаних перифе рних лимфних жлезда – Др Н. Милановић /2005/
Рано откривање, превенција и лечење рака дојке –Др Јелена Шашић /2006/
Епидемиологија и превенција рака грлића материце – Мр сци.мед.др Јовићевић-Бекић /2007/
Карцином плућа код жена Др Зоран Томашевић /2008/
Рак гркљана – превенција и лечење Проф. др Антон Микић /2009/
Превенција и рана дијагностика малигних болести Др мед. сци Момчило Инић /2010./
Рак простате-превенција и лечење проф др Љиљана Радошевић-Јелић /2011/
Хормонска терапија карцинома дојке - Прим др сц мед Зоран Томашевић /2012/

Сима Милошевић Београд;
Клинички преглед,самопалпација и дијагностичке методе у евалуацији туморских промена дојке Др Плешинац /2006
Епидемиологија, дијагностика и лечење карцинома дебелог црева – Др Ждрале /2007
Карцином простате превенција и лечење Др Ката Дабић-Станковић /2008/
Карцином гркљана – превенција и лечење Прим. Др Наташа Јовановић /2009/
Епидемиологија, дијагностика и лечење карцинома оваријума Др Сузана Васовић /2010./
Превентива и рана дијагностика малигних болести прим др Невен Јокић /2011/
Психосоцијална подршка онколошким пацијентима- Др сц деф Ана Ђурђевић /2012/
 

Смедерево

 

Епидемиологија,превенција и лечење
карцинома дебелог црева Др Томашевић/2004/
Клинички преглед,самопалпација и дијагностичке методе у евалуацији туморских промена дојке – Др Плешинац /2005/
Карцином дојке – превенција и лечење
Др Зора Нешковић-Константиновић /2006/
Епидемиологија,превенција и лечење рака грлића материце – Др Марјанов /2007/
Карцином плућа – превенција и лечење Др Весна Плешинац /2008/
Рак простате – превенција и лечење Н.С.прим. Др мед.сци. Нада Бабовић /2009/
Карцином ларингса – лечење и превенција Др Наташа Јовановић /2010./
Лимфаденопатије-увећани лимфни чворови - др Здравко Ждрале /2011/
Превентива и рано откривање тумора коже - прим др Невен Јокић /2012/
 

Сопот

 

Благовремено отркивањр злоћудног тумора ДојкеДр Ђорђе Вукотић /2008/
Рак плућа – дијагностика и терапија Проф. др Драгица Пешут/2009/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома оваријума - НС др сци.мед.Светислав Јелић /2010./
Малигни меланом др Миомир Шашић /2011/
 

Стари Град

 

Епидемиологија, превенција и лечење карцинома јајника – Др С. Јелић /2004/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома плућа – Др Радосављевић /2005/
Рак дојке – примарна и секундарна превенција – Проф.др И. Голубичић /2006/
Рак дебелог црева – Др Иван Попов /2007/
Малигни меланом – превенција и лечење Проф. др Радан Џодић /2008/
Епидемиологија, превенција и лечење рака грлића материце – Асс.Др сц.мед.Весна Плешинац /2009/
Рак простате – превенција и лечење Др мед. сци Нада Бабовић /2010./
Превенција и рана дијагностика малигних болести – Доц. др Весна Плешинац /2011/
Савремени приступи у одвикавању од пушења - Др сц мед Ика Пешић /2012/
 

Ужице

 

Рано откривање,превенцја и лечење рака дојке – Др Ј. Шашић /2004/
Епидемиологија,превенција и лечење карцинома грлића материце - Др Марјанов /2005/
Меланом коже – превенција и лечење Др Иван Марковић /2006/
Карцином дебелог црева – Др Коцић /2007/
Превентива и рана дијагностика малигних обољења – Др Невен Јокић /2008/
Примена радиотерапије у комплексном лечењу рака дојке – Прим. др Јелена Шашић /2009/
Рак плућа – дијагностика и лечење Проф.др Гордана Радосављевић-Ашић /2010./
Рак простате, превенциа и лечење – Др Ката Дабић /2011 /
Рак дојке - шта треба знати? Др Маја Гулан /2012/
 

Чачак

 

Клинички преглед, самомалпација и дијагностичке методе у евалуацији туморских промена дојке – Др Плешинац /2004/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома грлића материце – Др Ступар /2005/
Карцином ларинкса – лечење и превенција Др Наташа Јовановић /2006/
Малигни меланом – Др Иван Марковић /2007/
Епидемиологија, превенција и лечење карцинома дебелог црева - Др Здравко Ждрале /2008/
Превентива и рана дијагностика малигних обољења – Прим.Др Невен Јокић /2009.
Карцином простате – превенција и лечење – Др Марина Никитовић /2010./
Епидемиологија, превенција,дијагностика и лечење рака плућа данас - проф др Гордана Радосављевић Ашић /2011/
Психосоцијална подршка онколошким пацијентима- Др сц деф Ана Ђурђевић /2012/

 

Отворени телефон

 

Исхрана оболелих од рака

 

Часопис "РАК"

 

Самопреглед дојке