slide1 slide3 banner2

Активности друштва - Млади у борби против рака

Издавачка делатност - Преузмите часопис "Рак - спречити, открити, лечити"

ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ

Сваки грађанин Србије може постати члан друштва. Страна физичка и правна лица могу постати чланови Друштва након одлуке Управног одбора. Чланови Друштва могу бити редовни, колективни, почасни и добротвори.
За учлањење у Друштво потребни су следећи подаци:
-име и презиме
-место становања, поштански број и адреса.

Учлањење се може обавити у просторијама Друштва или путем телефона. Годишња чланарина износи 200 динара.
 

Чланарина у износу од 200 или више динара као и донације се уплаћују на рачун Друштва преко опште уплатнице.

Прималац : Друштво Србије за борбу против рака , Београд , Пастерова 14
Рачун примаоца : 330-0000004001448-77
Сврха уплате : Годишња чланарина или донација

Сви чланови Друштва на кућну адресу бесплатно добијају часопис који Друштво издаје 4 пута годишње.

Права и дужности чланова су:
- да учествују у раду Друштва
- да својим суделовањем у раду доприносе остваривању циљева Друштва и да га помажу према својим материјалним могућностима
- да бирају и да буду бирани у органе Друштва
- да буду информисани о материјално-финансијском пословању Друштва
- да дају прилоге, мишљења и примедбе на рад органа и других тела Друштва.

 

Отворени телефон

 

Исхрана оболелих од рака

 

Часопис "РАК"

 

Самопреглед дојке