slide1 slide3 banner2

Активности друштва - Млади у борби против рака

Издавачка делатност - Преузмите часопис "Рак - спречити, открити, лечити"

 

Институти и регионални центри

Установа                                                              Место                                                   улица и број                      Телфон

Институт за онкологију и радиологију Србије                         11000 Београд                                                         Пастерова 14                                   011/3614660

Институт за онкологију Сремска Каменица                             21204 Сремска Каменица                                  Институтски пут 4                             021/615711

Клиника за онкологију Ниш                                                          18000 Ниш                                                               Браће Тасковића 48                        018/651103

Завод за онкологију и радиотерапију Кладово                       19320 Кладово                                                       22. септембра бб                              019/88370

КБЦ Крагујевац, Центар за онкологију и радиотерапију       34000 Крагујевац                                                  Змај Јовина 30                                  034/370023

 

Онколошки диспанзери

Установа                                                              Место                                                   улица и број                      Телфон

КБЦ Крагујевац                                                                              34000 Крагујевац                                                   Змај Јовина 30                                     034/370096

Нови Сад                                                                                         21000 Нови Сад                                                     Змаја Огњена Вука 9                         021/623843

Бор                                                                                                   19210 Бор                                                                 Николе Коперника 2-4                      030/432777

Медицински центар Смедерево                                              11300 Смедерево                                                  Кнез Михајлова 51                              026/221415

Здравствени центар Пожаревац                                              12000 Пожаревац                                                 Јована Шербановића бб                  012/222690

Медицински центар Ваљево                                                     14000 Ваљево                                                        Пастерова бб                                       014/22711

Дом здравља Шабац                                                                   15000 Шабац                                                          Попа Карана 2-4                                 015/343322

Здравствени центар Лозница                                                    15300 Лозница                                                      Булевар Доситеја Обрадовића 1   015/873344

Здравствени центар Лесковац                                                  16000 Лесковац                                                    Светозара Марковића br 116          016/254076

Здравствени центар Пирот                                                        18300 Пирот                                                           Војводе Момчиловића бб                 010/312829

Дом здравља Врање                                                                   18500 Врање                                                          Боре Станковића бб                          017/24963

Медицински центар Зајечар                                                      19000 Зајечар                                                        Расаднички пут бб                              019/425811

Здравствени центар Зрењанин                                                 23000 Зрењанин                                                  Зорана Каменkовића 5                     023/563020

Здравствени центар Суботица                                                  24000 Суботица                                                     Изворска 3                                           024/555222

Здравствени центар Панчево                                                    26000 Панчево                                                      Паје Маргановића 2                           013/518092

Општа болница Ужице                                                                31000 Ужице                                                          Милоша Обреновића 17                   031/561860

Здравствени центар Чачак                                                         32000 Чачак                                                            Д. Мишовића бб                                  032/711670

Здравствени центар Горњи Милановац                                 32200 Горњи Милановац                                    Војводе Милана 37                            032/711670

Здравствени центар Ћуприја                                                     35230 Ћуприја                                                       Миодрага Новаковића бб                 035/470775

Здравствени центар Параћин                                                   35250 Параћин                                                      Мајора Марка бб                                035/563750

Здравствени центар Студеница                                                36000 Краљево                                                     Југ Богданова бб                                 036/331488

Здравствени центар Нови Пазар                                              36300 Нови Пазар                                                Едварда Кардеља 1                          020/314722

Здравствени центар Крушевац                                                  37000 Крушевац                                                     Косовска 16                                         037/421826

Здравствени центар Прокупље                                                18400 Прокупље                                                    Пасјачка 2                                            027/324425

Општа Болница "Стефан Високи" С. Паланка                     11420 Смедеревска Паланка                            Вука Караџића 147                            026/321124

Здравствени центар Сомбор                                                     25000 Сомбор                                                        Војвођанска 75                                  025/22033

Здравствени центар Вршац                                                       26300 Вршац                                                           Абрашевићева бб                              013/813225

 

 

 

Отворени телефон

 

Исхрана оболелих од рака

 

Часопис "РАК"

 

Самопреглед дојке